ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Το έργο IN-QUAL είναι το αποτέλεσμα μιας ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης που έχει δεσμευτεί να 

 • υποστηρίξει τους παρόχους  ΕΕΚ στη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 
 • προωθήσει μια πανευρωπαϊκή κουλτούρα ποιότητας με βάση τα πρότυπα EQAVET.

Το 2019 πραγματοποιήσαμε εκτενή έρευνα στη διαχείριση ποιότητας για τους παρόχους ΕΕΚ  ανά την Ευρώπη και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μέσα από ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό μάθημα για τους Υπεύθυνους Ποιότητας.

Πριν από τη διάθεσή της στο κοινό, δοκιμάσαμε την εκπαίδευση αυτή σε 30 επιλεγμένα ιδρύματα ΕΕΚ από 5 χώρες: Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία και Πορτογαλία.

Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο έργο; Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε!

Πώς να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας:

Απλώς επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο του έργου στη χώρα σας:

Πώς θα λειτουργήσει η διαδικασία:

 • Μαζί με τον εκπρόσωπο του έργου για τη χώρα σας, συμφωνήστε σε μια κοινή πορεία δράσης (λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους τρέχοντες περιορισμούς που σχετίζονται με τον Covid-19 και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις).
 • Ορίστε έναν ή δύο Υπεύθυνους Ποιότητας ως αρμόδια άτομα για ολόκληρη τη διαδικασία, τα οποία στη συνέχεια θα ασχοληθούν με το αντικείμενο:
  • Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, λάβετε μέρος στην αρχική δοκιμή αξιολόγησης και διαβάστε τις προτεινόμενες Action Cards / Κάρτες Δράσης . (Δοκιμή)
  •  Παρέχονται  σχόλια  σχετικά με τη μαθησιακή εμπειρία στην κοινοπραξία IN-QUAL μέσω του ερωτηματολογίου αξιολόγησης .
  • Με βάση μία ή περισσότερες Action Cards / Κάρτες Δράσης συντάξτε ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας και εφαρμόστε το στο ίδρυμά σας ΕΕΚ / ΕΕ (υλοποίηση).
  •  Δώστε την ευκαιρία για έναν δεύτερο γύρο ανατροφοδότησης και ενημερώστε μας αν η εκπαίδευση σάς βοήθησε να βελτιώσετε την ποιότητα της παροχής ΕΕΚ, βάσει του παρεχόμενου ερωτηματολογίου (αναθεώρηση)

Πώς διαρθρώνεται το μάθημα: 

Το διαδικτυακό μάθημα διαρθρώνεται γύρω από τις τέσσερις φάσεις ενός κύκλου βελτίωσης της ποιότητας (κύκλος PDCA) και αποτελείται από 5 ενότητες:

 1. Εισαγωγή
 2. Σχεδίαση
 3. Εκτέλεση
 4. Έλεγχος
 5. Ανασκόπηση

Οι 5 ενότητες περιλαμβάνουν συνολικά 28 κάρτες δράσης, πεδία μάθησης που έχουν σχεδιαστεί για εύκολη εφαρμογή σε οργανισμό ΕΕΚ ανά την Ευρώπη για τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας μπορεί να διαβάσει τις Action Cards/ Κάρτες Δράσης  με τον δικό του ρυθμό. Δεν προβλέπεται επίσημη αξιολόγηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο τέλος: η καλύτερη δοκιμή για τις action cards  είναι η χρηστικότητά τους σε πραγματικό πλαίσιο.

Κάποια ερώτηση;

Ελάτε σε επαφή με τον υπεύθυνο επικοινωνίας που αναφέρεται παραπάνω!

 

Inqual timeline