Η Eurocrea Merchant είναι ένας οργανισμός ΕΕΚ με έδρα την Ιταλία, με δύο γραφεία στο Μιλάνο και τη Νάπολη. Αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής κοινωνίας, μέσω της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, της κατάρτισης και της δημιουργίας διεθνών συνεργασιών. Η εταιρεία γεννήθηκε πριν από 20 χρόνια με έμφαση στις επιχειρήσεις και τα χρηματοοικονομικά και με σκοπό να στηρίξει τις ιταλικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη διαδικασία ίδρυσης και διαχείρισης.
 
 Ωστόσο, μετά από λίγα χρόνια από τη δημιουργία της, η Eurocrea Merchant δημιούργησε μια ομάδα επαγγελματιών εμπειρογνωμόνων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αυτό οδήγησε την εταιρεία να λειτουργήσει ως κέντρο κατάρτισης, που ειδικεύεται σε θέματα που σχετίζονται αφενός με την επιχειρηματικότητα, αφετέρου με τη βιωσιμότητα.