Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων κατάρτισης που βρίσκεται στον Πειραιά, στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της συνίστανται στην κατάρτιση, στη συμβουλευτική, στη διαχείριση ποιότητας, στην αξιολόγηση και στην ανάπτυξη λύσεων  υψηλής τεχνολογίας τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα.

Διαθέτει διαπιστευμένο κέντρο δια βίου μάθησης και διοργανώνει ενδοϋπηρεσιακά μαθήματα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, study visits και άτυπες μαθησιακές δραστηριότητες για μαθητές στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση και παρέχει μαθήματα κατάρτισης και τοποθετήσεις εργασίας για φοιτητές στην επαγγελματική κατάρτιση και άτομα στην αγορά εργασίας.
 
Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ. Διαθέτει μακρά πείρα σε ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη διά βίου μάθηση και ιδίως EQF, ECVET, Europass, EQAVET, επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και σε εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολείται με το θέμα της διαχείρισης ποιότητας στην εκπαίδευση και έχει συντονίσει πολλά έργα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.