3η συνάντηση Inqual

Στις 7-8 Νοεμβρίου 2019, οι εταίροι του IN-QUAL συναντήθηκαν για άλλη μια φορά για να ολοκληρώσουν τη δουλειά που έγινε το καλοκαίρι του 2019 και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα.
 
Το έργο IN-QUAL στοχεύει στην υποστήριξη των παρόχων ΕΕΚ στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της  ποιότητας και στην προώθηση μιας κουλτούρας ποιότητας σε επίπεδο ΕΕ εμπνευσμένη από τα πρότυπα EQAVET. 
 
Από την τελευταία συνάντηση τον Ιούνιο του 2019, οι εταίροι του IN-QUAL εργάστηκαν σκληρά για να ολοκληρώσουν το πρώτο υλικό του έργου: μια εργαλειοθήκη τριών τμημάτων για να υποστηρίξει τους παρόχους ΕΕΚ στην αξιολόγηση και αναθεώρηση των διατάξεων διαχείρισης ποιότητας.
 
Το πακέτο περιλαμβάνει:

  • Βασική Ευρωπαϊκή Έκθεση Αναφοράς: ανάλυση του status quo της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη με έμφαση στο Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία. Η Έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες από συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με παρόχους ΕΕΚ και μια συλλογή βέλτιστων πρακτικών και περιπτωσιολογικών μελετών.
  • Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς: μια δομημένη συλλογή πόρων που προορίζονται να υποστηρίξουν τους Υπεύθυνους Ποιότητας για την κατανόηση, το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση της στρατηγικής διαχείρισης ποιότητας του οργανισμού τους.
  • Κατευθυντήριες γραμμές: ένας προσβάσιμος, πρακτικός οδηγός που προσφέρει γρήγορες οδηγίες στους Υπευθύνους Ποιότητας για την αναθεώρηση και τη βελτίωση συγκεκριμένων πτυχών της στρατηγικής διαχείρισης της ποιότητας. 

Inqual meeting 2

Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται σε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ήδη αναπτυχθεί: Οι υπεύθυνοι ποιότητας που εισέρχονται στην πλατφόρμα “Genie” θα λάβουν μια εξατομικευμένη πρόταση σχετικά με το ποιες ενότητες της εκπαίδευσης ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους (με βάση το επίπεδο εμπειρίας και τη διαθεσιμότητά τους σε χρόνο και πόρους). Κάθε ενότητα μπορεί να ολοκληρωθεί στο διαδίκτυο με το δικό της ρυθμό και να προσφέρει στους Υπεύθυνους Ποιότητας εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις για τη βελτίωση της στρατηγικής διαχείρισης της ποιότητας.

Μετά από μια παραγωγική συνάντηση στην όμορφη πόλη της Ρώμης, οι εταίροι του IN-QUAL με χαρά προχώρησαν στα επόμενα βήματα του έργου και μοιράστηκαν τα αποτελέσματά τους..