4η συνάντηση IN-QUAL

Στις 22-23 Ιουνίου, οι εταίροι του IN-QUAL συναντήθηκαν διαδικτυακά για να ολοκληρώσουν την “απομακρυσμένη” εργασία των τελευταίων μηνών και να σχεδιάσουν την τελευταία φάση του έργου.

Η εκπαίδευση αποτελείται από 5 Ενότητες δομημένες γύρω από τις 4 φάσεις του κύκλου βελτίωσης της ποιότητας (κύκλος Plan Do Check Act):

  1. Εισαγωγή
  2. Σχεδίαση
  3. Εκτέλεση
  4. Έλεγχος
  5. Ανασκόπηση 

Οι 5 ενότητες περιλαμβάνουν συνολικά 28 κάρτες δράσης, πεδία μάθησης που έχουν σχεδιαστεί για εύκολη εφαρμογή σε οργανισμό ΕΕΚ ανά την Ευρώπη για τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
 
Κι ενώ η διαδικτυακή πλατφόρμα ολοκληρωνόταν, οι εταίροι αναζήτησαν παρόχους ΕΕΚ που να ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν την online εκπαίδευση! Εάν είστε Υπεύθυνοι Ποιότητας στο Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία ή την Πορτογαλία και ενδιαφέρεστε για αυτήν την ευκαιρία, μάθετε περισσότερα εδώ και επικοινωνήστε μαζί μας! 
 
Αφού επιλέξαμε 30 συνολικά Υπεύθυνους Ποιότητας, ξεκινήσαμε επίσημα τη δοκιμαστική φάση τον Σεπτέμβριο του 2020, ακολουθούμενη από μια τελική ανασκόπηση του διαδικτυακού μας υλικού και μια σειρά τελικών συστάσεων για τους παρόχους ΕΕΚ και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
 
Ο COVID-19 μας κράτησε μακριά, αλλά διατηρήσαμε την ίδια ανυπομονησία για αυτούς τους τελευταίους μήνες εργασίας με θετική σκέψη και μια ακόμη ισχυρότερη επιθυμία για συνεργασία.