Ο Σύνδεσμος Οικονομικής & Τραπεζικής, Οργανωσιακού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (EFFEBI Association) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1978. Από την ίδρυσή του υπήρξε σημείο αναφοράς για άτομα που εμπλέκονται στη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και οργανωτικά μοντέλα, κυρίως για τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς  τομείς . Μέλη του Συνδέσμου είναι οι κορυφαίοι ιταλικοί τραπεζικοί όμιλοι και μεσαίες / μικρές τράπεζες. Σε διεθνές επίπεδο, το EFFEBI είναι ιδρυτικό μέλος του EBTN (Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαίδευσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών)  αποτελούμενο από 24 Ευρωπαϊκά πλήρη μέλη και 19 Συνεργάτες από διαφορετικές χώρες του κόσμου που δραστηριοποιούνται στον Τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ενώ συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητές του. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το EFFEBI είναι μέλος του EfVET ενός πανευρωπαϊκού δικτύου και πλατφόρμας για τους επαγγελματίες της ΕΕΚ και της Δια βίου Μάθησης που παρέχει συνδέσεις με σημαντικούς ενδιαφερόμενους στην ΕΕ και πέραν αυτής. Αποτελείται από περισσότερους από 1500 παρόχους ΕΕΚ που προέρχονται από περισσότερες από 27 διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Τέλος, σε εθνικό επίπεδο, το EFFEBI είναι μέλος της FEDERMANAGEMENT (οι ιταλικές ομοσπονδίες των ενώσεων διαχείρισης) που απαρτίζονται από 7 πλήρη μέλη και 6 συνεργάτες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς (π.χ. συμβουλευτική, ψηφιακή και τεχνολογική καινοτομία, διαχείριση  ποιότητας, εκπαίδευση και κατάρτιση κ.λπ. .).