Δημιουργήθηκε το 1991 μέσω πρωτοβουλίας του Πανεπιστημίου της Κοΐμπρα. Το Instituto Pedro Nunes (IPN) είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός  που προωθεί την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας, δημιουργώντας τη σύνδεση μεταξύ του επιστημονικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος και του τομέα παραγωγής. Η αποστολή του IPN είναι να αξιοποιήσει μια ισχυρή σχέση πανεπιστημίου - επιχείρησης για την προώθηση της καινοτομίας, του κύρους, της ποιότητας και της επιχειρηματικότητας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, με δράσεις σε τρεις επιπλέον τομείς:

  • Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη , συμβουλευτικές  και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η τεχνολογική υποδομή περιλαμβάνει ένα σύνολο έξι εργαστηρίων (Αυτοματισμός, Υλικά, Πληροφορική, Φυτοπαθολογία, Ηλεκτροανάλυση και Γεωτεχνική) σε διαφοροποιημένους τεχνολογικούς τομείς που, μαζί με τις καθιερωμένες σχέσεις με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα ιδρύματα, τους οργανισμούς Έρευνας, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης  και τις εθνικές και διεθνείς εταιρείες – όλα αυτά τοποθετούν το IPN σε προνομιακή θέση για την από κοινού διεξαγωγή δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης με επιχειρήσεις. Το IPN είναι επομένως σε θέση να παρέχει πολύπλευρη υποστήριξη για τη δημιουργία προϊόντων και καινοτόμες διαδικασίες σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον.  Αυτό περιλαμβάνει έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και βοήθεια σε ζητήματα  πνευματικής ιδιοκτησίας και είσοδο σε διεθνείς αγορές.
  • Δημιουργία και επιτάχυνση επιχειρήσεων και ιδεών - Αυτό προωθεί τη δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων και τεχνολογικών εταιρειών.
  • Εξαιρετικά εξειδικευμένη εκπαίδευση και προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας - Παρέχει συνεχή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα κατάρτισης δράσης εντός της εταιρείας. Το Τμήμα Εκπαίδευσης του ΙΡΝ είναι ένας Πορτογαλικός εκπαιδευτικός φορέας, ο οποίος εγγυάται την ικανότητα παροχής υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και συμβουλών. Αυτό το πιστοποιημένο καθεστώς χορηγείται από τη DGERT - Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων. Ως πιστοποιημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το IPN χρησιμοποιεί πρακτικές και διαδικασίες που προσανατολίζονται μέσω ενός συγκεκριμένου οδηγού αναφοράς, δίνοντας αξιοπιστία στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες του IPN και στα αποτελέσματά του