Context

In de afgelopen decennia is het idee om ondernemerschap in het onderwijs te integreren enthousiast ontvangen door aanbieders van beroepsonderwijs. Het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden bij studenten brengt veel positiefs, variërend van economische groei en het scheppen van banen tot individuele groei, meer betrokkenheid bij de school en meer gelijkheid.

Het EU-beleid toont ook belangstelling voor ondernemerschap en heeft onlangs een competentiekader (EntreComp) opgesteld om overeenstemming te bereiken rond een gemeenschappelijk begrip van het onderwerp.

In het licht hiervan en van het EQAVET-raamwerk beoogt dit project de kwaliteitsborging in ondernemerschapsonderwijs te verbeteren en het opleidingsaanbod voor aanbieders van beroepsonderwijs in deze sector te verbeteren.

Doelen en voordelen

  • Het aanbod van ondernemerschapsonderwijs naar hogere kwaliteit tillen, geïnspireerd door het EQAVET Framework

  • Aanbieders van beroepsonderwijs in ondernemerschap aanmoedigen om duidelijkere en transparantere methodes te gebruiken

  • Verbetering van de kwaliteitsborgingsvaardigheden van docenten en mentoren door een kwaliteitscultuur te creëren

Innovatie

Het project wil de volgende resultaten behalen:

  • Een basisrapport voor elk partnerland opstellen. Hierin worden de problemen en successen bij de implementatie van kwaliteitsborging in ondernemerschapsonderwijs opgenomen binnen de nationale context en relevante gegevens en beste praktijken worden verzameld.
  • Een gemeenschappelijk referentiekader ontwikkelen om toekomstige kwaliteitsmanagers in ondernemerschapsonderwijs te helpen de kwaliteitsborgingsstrategie te begrijpen, plannen en implementeren in hun organisaties. Het referentiekader omvat verder een verklarende woordenlijst, voorbeelden van effectieve betrokkenheid van leveranciers en personeel evenals een strategie om de juiste belanghebbenden te bereiken.
  • Richtlijnen voor het correct toepassen van de EQAVET-normen en -instrumenten binnen onderwijs in ondernemerschap.
  • Een beschrijving van de belangrijkste competenties en vereiste vaardigheden van de kwaliteitsmanager, evenals de inhoud van de training.
  • Aanbevelingen voor de implementatie van het hele systeem.