Lifelong Learning Platform (LLLP)

Het Lifelong Learning Platform (LLLP) is een overkoepelende organisatie die 42 Europese netwerken, actief op het gebied van onderwijs en opleiding afkomstig uit alle EU-lidstaten en daarbuiten, samenbrengt. Momenteel vertegenwoordigen aangesloten organisaties meer dan 50.000 onderwijsinstellingen (scholen, universiteiten, volwassenenonderwijs en jeugdcentra, enz.) of verenigingen voor studenten, leerkrachten en opleiders, ouders, HRD-professionals enz. en vertegenwoordigt ze alle sectoren van formeel, niet- formeel en informeel leren. De leden bereiken op hun beurt miljoenen begunstigden.

LLLP, opgericht in 2005, draagt een visie uit op levenslang leren op basis van gelijkheid, sociale cohesie, actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Het platform is de plaats voor kennisuitwisseling tussen aangesloten netwerken en het gebruikt hun expertise om de EU-beleidsvorming te bespreken en te voeden en ervoor te zorgen dat Europese burgers hun stem laten horen. In die zin draagt ​​LLLP bij aan een beter begrip en een betere dialoog tussen het werkveld en Europese instellingen.