Resultaten

Basisrapport

De basisrapporten analyseren de stand van zaken op het gebied van kwaliteitsborgingsmechanismen in vijf landen (namelijk België, Griekenland, Italië, Nederland en Portugal). Meer specifiek richten de rapporten zich op de volgende kwesties:

  • Het wettelijke kader en de definitie van onderwijs in ondernemerschap binnen elke nationale context;
  • Nationale bepalingen, wetgeving, regels voor de implementatie van EQAVET-criteria en indicatoren over QA-mechanismen toegepast door CEVT (Continuing education and training)-aanbieders van beroepsonderwijs (MBO of een vorm van continu leren)
  • Beschikbaarheid van bestaande opleidingsmaterialen en instrumenten voor de implementatie van kwaliteitsborging in ondernemerschapsonderwijs

Lees het EU Basis Rapport!

Gemeenschappelijk referentiekader

Het gemeenschappelijk referentiekader ontstaat door het toetsen van de instrumenten die door officiële EQAVET-procedures zijn vastgesteld aan de realiteit van onderwijs in ondernemerschap. Het is bedoeld om toekomstige kwaliteitsmanagers te helpen bij het begrijpen, initiëren, plannen, uitvoeren en controleren van een strategie voor kwaliteitsborging.

Het gemeenschappelijk referentiekader omvat:

  • Een verklarende woordenlijst;
  • Basisprincipes;
  • Voorbeelden voor effectieve inzet van aanbieders en personeel;
  • Instrumenten om een strategie te bepalen om de meest geschikte belanghebbenden te bereiken;
  • Tools en methodologieën voor de implementatie van een kwaliteitsborgingsstrategie.

Lees het Common Reference Framework!

Richtlijnen

De richtlijnen zijn bedoeld om een gemakkelijke, toegankelijke, praktische oplossing te bieden aan aanbieders van beroepsonderwijs die EQAVET-normen in hun instellingen willen implementeren. De richtlijnen volgen een bottom-up benadering. Ze worden opgesteld met aanbieders van ondernemerschapsonderwijs voor aanbieders van ondernemerschapsonderwijs. De richtlijnen zijn bedoeld om bewustwording van het EQAVET-kader te vergroten. Ook het creëren van een concurrerende context valt hieronder door kwaliteitsnormen op te stellen voor programma’s in het beroepsonderwijs die van invloed zijn op het opleidingsaanbod.

Lees de richtlijnen en bekijk de bijbehorende infographic

Trainingsprogramma en “Strategie Genie”

Het trainingsprogramma voor kwaliteitsmanagers is zo ingericht dat het de kennis, competenties en vaardigheden die de kwaliteitsmanager nodig heeft duidelijk maakt. Het leerproces wordt aangevuld met een online platform “genie” genaamd, bedoeld als een interactief systeem dat motivatie en nieuwsgierigheid van de gebruiker wil bevorderen door de traditionele aanpak van onderwijs te vermijden. 

Probeer het “Genie” nu!
 

Beleidsaanbevelingen

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op gegevens, observaties en feedback die tijdens het project zijn verzameld. Ze zijn bedoeld om aanbieders van beroepsonderwijs te ondersteunen bij de implementatie van de geproduceerde tools en middelen.

Nieuwsbrief

Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief of lees ze via onderstaande links:

Nieuwsbrief  1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 4