2.8 - Het ontwerpen van de trainingsmethodologie

Abstract

De trainingsmethodologie behandelt methoden die bedoeld zijn om trainingen te ontwerpen en uit te voeren. Het kunnen identificeren en correct implementeren van de trainingsmethode die het beste past bij het doel van de training, is een fundamentele stap voor kwaliteitsmanagement van een organisatie. Als kwaliteitsmanager moet je een verantwoordelijke persoon aanstellen die onderzoek doet om de best passende trainingsmethodologieën te vinden en deze aan te passen aan de specifieke behoeften van zijn/haar organisatie. In de planningsfase moet je als kwaliteitsmanager voldoende tijd en ruimte vrijmaken om te beslissen over wat de beste trainingsmethodologie is die voor elke situatie kan worden toegepast. Bovendien moet je voortdurend de resultaten van de toegepaste methodologieën monitoren door middel van interviews, vragenlijsten en analyse en te bepalen of de doelen zijn bereikt. Ook laat het zien wat de sterke en zwakke punten zijn van de specifieke toegepaste methodologie.

Waarom is dit belangrijk voor jou als kwaliteitsmanager?

 • Betrokken zijn bij het besluitvormingsproces aangezien deze beslissingen een enorme impact hebben op de hele organisatie en een doorslaggevende factor zijn voor de kwaliteit van de cursus en training
 • Om te kunnen garanderen dat de beslissingen worden genomen, rekening houdend met de resultaten van de eerdere evaluaties tijdens of aan het einde van eerdere trainingen
 • Om ervoor te zorgen dat voorgestelde methodologieën worden afgestemd op de werkelijke behoeften van de studenten en kunnen worden aangepast op basis van de ontvangen feedback en hun doeltreffendheid.

Hoe moet ik de actie uitvoeren?

Om de beste trainingsmethodologie voor je organisatie te kunnen kiezen, moet je de bijgewerkte didactische studies en innovatieve lesmethoden kennen.

 • Benoem in het opleidingsteam iemand die zich toelegt op studie en onderzoek om zo altijd inzicht te hebben in de meest innovatieve praktijken
 • Onderzoek de beste trainingsmethodologie, rekening houdend met genoemde elementen, die kan worden toegepast op een specifieke cursus op grond van het doel van de cursus, de leerresultaten (LO), de doelgroep, eventuele tijdsdruk en het onderwezen onderwerp
 • Kies op basis van deze functies de beste manier om training te geven. Een mogelijke keuze kan bijvoorbeeld zijn:
  • Klassikaal leren: klaslokalen worden gebruikt wanneer grote groepen tegelijkertijd hetzelfde moeten worden aangeleerd of de taakmoeilijkheden formele training vereisen. Klaslokalen maken het gebruik van een breed scala aan trainingsmethoden mogelijk, b.v. video, lezing, simulatie en discussie. Ook kan de omgeving, zoals zitplaatsen, worden gecontroleerd om een ​​klimaat te creëren dat bevorderlijk is voor leren. Klaslokalen bieden plaats aan een groot aantal leerlingen. Het is echter wel één van de duurste methodes
  • Afstandsonderwijs: we kunnen spreken van afstandsonderwijs wanneer studenten niet fysiek aanwezig zijn in een klaslokaal samen met de leraar. Het kan worden aangeboden als synchroon leren en als asynchroon leren. Bij synchroon leren zijn alle deelnemers tegelijkertijd “aanwezig”. In dit opzicht lijkt het op traditionele lesmethoden in de klas maar de deelnemers bevinden zich op afstand. Bij asynchroon leren hebben deelnemers flexibel toegang tot cursusmateriaal volgens hun eigen schema's
  • Blended learning: is een formeel onderwijsprogramma waarin een student leert door het maken van content en door instructie via digitale en online media te ontvangen met daarin een element van contrôle over tijd, plaats, pad of tempo.

Hoe moet ik weten of ik impact heb gehad waardoor de kwaliteit van het aanbod van beroepsonderwijs is verbeterd en in welke mate? (Indicatoren ook gekoppeld aan de EQAVET, indien aanwezig):

 • Uit de feedback die aan het einde van de cursus van de studenten is ontvangen, blijkt dat de studenten tevreden zijn met de trainingsmethode die is gebruikt:
  • Volgens hen is dit de juiste methode om een ​​cursus over dit onderwerp te geven
  • Ze geloven dat dit de juiste methode voor hen was
 • Uit de feedback van de docenten zelf aan het einde van de cursus blijkt dat zij denken dat dit de juiste methode was voor het vak (zelfevaluatie)
 • De participatiegraad van het programma wordt verhoogd dankzij de keuze van de best passende trainingsmethodologie, zoals gemeten door de EQAVET Indicator n.3
 • Het voltooiingspercentage van het programma wordt verhoogd dankzij de keuze van de meest geschikte trainingsmethodologie, zoals gemeten door de EQAVET Indicator n.4.

Links en verdere informatie (inclusief bronnen van derden, video's, enz.):

Glossary
Unit 2
Time - Preparatory phase:
medium: 1 day - 1 week
Time - Regular tasks:
hoog: every day
Time - Length of commitment:
medium: Between 1 week to 1 month
HR - Number of staff members:
medium: Up to 50% of staff
HR - Commitment by staff members:
medium: Between 1 week to 1 month
Economic investment:
laag: you can do it with your available resources
ICT skills:
basis
Suggested Cards: before reading the current one:
Suggested Cards: after reading the current one: