EU-BASISVERSLAG OVER KWALITEITSBORGING IN ONDERNEMERSCHAPSONDERWIJS KLAAR VOOR PUBLICATIE

Op 27 en 28 juni vlogen IN-QUAL-partners naar Piraeus (Griekenland) om de eerste zes maanden werk af te ronden en de publicatie van het EU-basisverslag te plannen.

IN-QUAL project is bedoeld om aanbieders van ondernemerschapsonderwijs te ondersteunen bij de implementatie van kwaliteitsborgingssystemen en om een ​​EU-brede kwaliteitscultuur te promoten, gebaseerd op de EQAVET-normen.

Sinds de start van het project in november 2018 zijn partners druk bezig geweest met onderzoek naar de stand van zaken omtrent voorzieningen voor kwaliteitszorg ten behoeve van het ondernemerschapsonderwijs op nationaal niveau (België, Griekenland, Italië, Nederland en Portugal).

Na te hebben geprobeerd om een gezamenlijke, landelijke definitie van ondernemerschap te vinden (wat lastig was), gingen de partners dieper in op het wettelijke kader van ondernemerschapsonderwijs in hun land en op de bestaande bepalingen en instrumenten voor de implementatie van EQAVET-normen.

Null

Na deze eerste fase nam elke deelnemende organisatie contact op met een selectie aanbieders van beroepsonderwijs (met een focus op continu beroepsonderwijs) om verder te onderzoeken welke kwaliteitsborgingssystemen het meest worden gebruikt en hoe verschillende aanbieders de taak om kwaliteit te waarborgen aanpakken. De interviews leverden interessante resultaten op en lieten zien dat de onderzochte landen nog geen homogene benadering van kwaliteitsborging hebben. Elke organisatie past zijn eigen systeem toe en de overgrote meerderheid van geïnterviewden bevestigde dat EQAVET-normen nog relatief onbekend zijn en nog niet worden geïmplementeerd. Dit bevestigde niet alleen dat er in verschillende landen een vergelijkbare situatie bestaat, maar ook de noodzaak om kennis over beschikbare instrumenten op EU-niveau te vergroten en een ​​effectieve en systematische benadering van kwaliteitsborging te bevorderen.

De uiteindelijke resultaten van deze onderzoeksfase zijn geanalyseerd en gebundeld in een EU-basisrapport, dat binnenkort beschikbaar zal zijn op de projectwebsite.

Voordat de bijeenkomst werd afgesloten, hebben de projectpartners de te nemen stappen vastgesteld, waaronder de publicatie van een gemeenschappelijk referentiekader en, parallel hieraan, de ontwikkeling van richtlijnen, die na de zomer beschikbaar zullen komen.

Partners verlaten deze bijeenkomst met een hernieuwd gevoel van betrokkenheid en samenwerking. Ze kijken ernaar uit de volgende stappen te zetten om hun bijdrage aan de ontwikkeling van een EU-brede cultuur van kwaliteit in ondernemerschapsonderwijs concreet te maken.