IDEC is een trainingsadviesbureau gevestigd in Piraeus, Griekenland. Haar activiteiten bestaan uit opleiding, managementadvies, kwaliteitsborging, evaluatie en ontwikkeling van ICT-oplossingen voor zowel de private als de publieke sector.

Het bureau heeft een erkend centrum voor levenslang leren en organiseert bijscholingscursussen voor leerkrachten en opleiders, studiebezoeken en informele leeractiviteiten voor studenten in initieel onderwijs. Het biedt eveneens opleidingen en stages voor studenten in beroepsopleiding en andere mensen op de arbeidsmarkt.

IDEC is de afgelopen 30 jaar actief geweest op het gebied van EU-projecten. Het heeft een lange ervaring met Europees beleid inzake levenslang leren en met name EQF, ECVET, Europass, EQAVET, validatie van niet-formeel en informeel leren en met nationale hervormingen van onderwijs- en opleidingsstelsels. IDEC hield zich de afgelopen 15 jaar bezig met het thema kwaliteitszorg in opleidingen en heeft veel projecten op dit gebied gecoördineerd.