Instituto Pedro Nunes (IPN), opgericht in 1991 als initiatief van de Universiteit van Coimbra, is een particuliere non-profit organisatie die innovatie en overdracht van technologie bevordert. Ze legt tevens de verbinding tussen de wetenschappelijke en technologische omgeving en de productiesector. De missie van IPN is de ​​sterke relatie tussen universiteit en onderneming te benutten voor de bevordering van innovatie, kwaliteit en ondernemerschap binnen organisaties in de particuliere en publieke sector. IPN handelt dan ook op drie complementaire gebieden:

  • Onderzoek en technologische ontwikkeling, consultancy en gespecialiseerde diensten. IPN's technologische infrastructuur kent zes laboratoria (automatisering, materialen, informatica, fytopathologie, elektroanalyse en geotechniek) die, samen met de banden van IPN met hoger onderwijs en instellingen, RTD-organisaties en  (inter)nationale bedrijven, IPN de bevoorrechte positie biedt om samen met bedrijven OTO-activiteiten uit te voeren. IPN is daarmee in staat om multidisciplinaire ondersteuning te bieden bij productcreatie en innovatieve processen binnen een ondernemersomgeving door middel van onderzoek en technologische ontwikkeling, toegang tot financieringsbronnen en hulp bij vragen over intellectueel eigendom en toegang tot internationale markten.
  • Incubatie en versnelling van bedrijven en ideeën. IPN bevordert de oprichting en ontwikkeling van innovatieve en op technologie gebaseerde bedrijven. 
  • Gespecialiseerde opleidingen en bevordering van wetenschap en technologie. IPN biedt continu opleiding op hoog niveau met speciale nadruk op in-company actie-trainingsprogramma's. De trainingsafdeling van IPN is een Portugese gecertificeerde trainingsinstantie die garant staat voor het leveren van hoogwaardige training en advies. Deze gecertificeerde status wordt verleend door DGERT – Directoraat Generaal Werkgelegenheid en Arbeidsrelaties. Als gecertificeerde opleidingsinstelling gebruikt IPN praktijken en procedures gebaseerd op een specifieke referentiegids. Hierdoor worden de trainingsdiensten en de resultaten van IPN geloofwaardig gevonden.