Het proces waarbij een individu informatie, ideeën en waarden assimileert en zo kennis, knowhow, vaardigheden en / of competenties verwerft.

Bron: CEDEFOP - Terminology of European education and training policy

5.1 - Feedback opnemen in dagelijkse praktijken en procedures

Abstract

Het is een fundamentele vaardigheid van de kwaliteitsmanager om feedback te kunnen geven en ontvangen en tevens de juiste omgeving en tools te creëren om het met je team te delen. Door feedback in de dagelijkse praktijk en procedures te integreren, kun je betere resultaten behalen.  Daarom is het essentieel dat je als kwaliteitsmanager, naast over communicatieve vaardigheden ook beschikt over het organisatievermogen om informatie realtime te kunnen delen met alle betrokkenen. Op deze manier is het mogelijk om snel te handelen, corrigeren en verbeteren.

4.6 - Externe beoordeling

Abstract

Feedback wordt vaak verkregen van studenten en van docenten en trainers. Als kwaliteitsmanager mag je het belang van externe feedback over de activiteiten en de resultaten van de training nooit onderschatten.

4.5 - Verzamelen van data

Abstract

Als kwaliteitsmanager moet je rekening houden met het belang van gegevensverzameling. Gegevensverzameling is het systematische proces waarin gegevens worden verzameld voor officiële statistieken. Het is tevens een proces van herzien, bestuderen, onderzoeken en in twijfel trekken van de gegevens om patronen, anomalieën en trends te vinden.

4.2 - Feedback van leerlingen - leeromgeving

Abstract

Als kwaliteitsmanager moet je je ervan bewust zijn dat studenten gemotiveerder zullen zijn om te leren in een onderwijsomgeving die aan hun behoeften voldoet. Daarom is het belangrijk om feedback te krijgen van studenten over de onderwijsomgeving. Dit moet regelmatig worden gedaan, bij voorkeur elke drie maanden, waarbij rekening moet worden gehouden met alle details van de onderwijsomgeving. Dit zou uiteindelijk kunnen bijdragen aan de deelname aan en voltooiingspercentages van programma’s voor beroepsonderwijs.

4.1 - Feedback van leerlingen – leerervaring

Abstract

Om in de behoeften van leerlingen te voorzien en zo het best mogelijke onderwijs in ondernemerschap binnen het beroepsonderwijs te bieden, moet je als kwaliteitsmanager feedback van leerlingen krijgen over hun leerervaring. Zo kan het onderwijs worden verbeterd op een manier die studenten in staat stelt het beste uit zichzelf te halen.

3.4 - EU-netwerken voor aanbieders van beroepsonderwijs: leren, uitwisselen, samenwerken

Abstract

Hoewel jouw instelling voor beroepsonderwijs en haar kwaliteitsmanagementsysteem in perfecte staat verkeren, is er altijd iets dat je van anderen kunt leren als kwaliteitsmanager, vooral in contexten waarin veel verschillende leveranciers en belanghebbenden samenkomen. Deelname aan externe netwerken, vooral op EU-niveau, is een manier om zowel personeel als studenten binnen het beroepsonderwijs interessante kansen te bieden voor leren, uitwisselen en samenwerken, en om de kwaliteit van je aanbod van beroepsonderwijs en -opleiding te verbeteren.

3.2 - Verbeter de internationale mobiliteit van opleiders en studenten

Abstract

Transnationale samenwerking door deelname aan conferenties, studiebezoeken, gezamenlijke projecten of mobiliteit van docenten en studenten biedt kansen om te leren en daarmee de kwaliteit te verbeteren. De uitgevoerde activiteiten kunnen elkaar versterken en synergie creëren. Een studiebezoek kan leiden tot duurzame samenwerking en gezamenlijke projecten, deelname aan een conferentie kan leiden tot gemeenschappelijke bezoeken en uitwisseling van studenten, docenten en opleiders.

3.1 - Banden aangaan en betrokkenheid creëren met een externe medewerker

Abstract

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en van jouw opleiding voor beroepsonderwijs een dynamische onderwijsomgeving te maken, is het belangrijk banden aan te gaan met externe medewerkers en hen te betrekken bij jouw onderwijspraktijken. Als kwaliteitsmanager moet je je ervan bewust zijn dat voor aanbieders van beroepsonderwijs de samenwerking met externe belanghebbenden/stakeholders, in het bijzonder die uit de arbeidswereld, een kernactiviteit is met veel voordelen voor de kwaliteit van de opleiding.

2.9 - Organiseren van infrastructuur en middelen

Abstract

Als kwaliteitsmanager moet je rekening houden met de planning van fysieke en materiële middelen. Correcte en tijdige planningsmiddelen zijn essentieel voor de ontwikkeling van de opleiding volgens alle kwaliteitseisen. De trainingskenmerken dicteren de voorwaarden die worden vereist in termen van: faciliteiten (infrastructuur en ruimte), personeel en uitrusting.

2.8 - Het ontwerpen van de trainingsmethodologie

Abstract

De trainingsmethodologie behandelt methoden die bedoeld zijn om trainingen te ontwerpen en uit te voeren. Het kunnen identificeren en correct implementeren van de trainingsmethode die het beste past bij het doel van de training, is een fundamentele stap voor kwaliteitsmanagement van een organisatie. Als kwaliteitsmanager moet je een verantwoordelijke persoon aanstellen die onderzoek doet om de best passende trainingsmethodologieën te vinden en deze aan te passen aan de specifieke behoeften van zijn/haar organisatie.

Subscribe to Leren