Finance & Banking, Organisational & HR Development Association (EFFEBI Association) is een non-profitorganisatie opgericht in 1978. Sinds de oprichting is het referentiepunt voor mensen die binnen HR-management en -ontwikkeling werkzaam zijn voornamelijk in de bank- en financiële sector. Leden van de vereniging zijn de leidende en de middelgrote/kleine Italiaanse banken. Op internationaal niveau is EFFEBI financierend lid van EBTN (European Banking and Financial Services Training Association) dat bestaat uit 24 Europese volwaardige leden en 19 geassocieerde leden uit andere wereldlanden. Allen zijn actief binnen de financiële- en dienstensector en EFFEBI is actief betrokken bij de activiteiten van EBTN. Op Europees niveau is EFFEBI lid van EfVET, Europees netwerk en platform voor beroepsonderwijs en levenslang leren, dat verbindingen biedt met belanghebbenden in de EU en daarbuiten. EfVET bestaat uit meer dan 1500 aanbieders van beroepsonderwijs uit meer dan 27 verschillende EU-landen. Tot slot is EFFEBI, op nationaal niveau, lid van FEDERMANAGEMENT (de Italiaanse federatie van managementverenigingen), samengesteld uit 7 volwaardige leden en 6 geassocieerde leden die actief zijn binnen verschillende sectoren (bijv. Consultancy, digitale en technologische innovatie, kwaliteitsborging, onderwijs en opleiding, enz.).