TEST ONZE GRATIS ONLINE TRAINING!

Het IN-QUAL-project is het resultaat van een Europees partnerschap dat zich ertoe verbindt:

 • Aanbieders van ondernemerschapsonderwijs te ondersteunen bij de verbetering van hun kwaliteitsmanagementsystemen;
 • Een EU-brede kwaliteitscultuur op basis van EQAVET-normen te bevorderen.

Het afgelopen jaar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar kwaliteitsmanagement voor aanbieders van beroepsonderwijs en hebben we de resultaten omgezet in een online training voor kwaliteitsmanagers.

Voordat we de training beschikbaar maken voor het publiek, willen we met 30 geselecteerde instellingen voor beroepsonderwijs  uit 5 pilotlanden: België, Griekenland, Italië, Nederland en Portugal een test uitvoeren.

Geïnteresseerd in deelname aan het project

Hoe kun je je interesse aangeven

Neem contact op met de projectvertegenwoordiger voor uw land:

Hoe gaat het dan verder?

 • Maak samen met de projectvertegenwoordiger voor jouw land afspraken over een gezamenlijke aanpak waarbij ook rekening wordt gehouden met de huidige Covid-gerelateerde beperkingen en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
 • Benoem één ​​of twee kwaliteitsmanagers die verantwoordelijk zijn voor het hele proces en die vervolgens zullen overgaan tot:
  • Registratie op het online platform, doe de eerste beoordelingstest en lees de aanbevolen actiekaarten (testen) door;
  • Feedback geven over de leerervaring aan het IN-QUAL consortium via de verstrekte beoordelingsvragenlijst (beoordeling);
  • Het opstellen van een actieplan voor kwaliteitsverbetering, op basis van één of meer Actiekaarten, en implementatie in jouw onderwijsinstelling (implementatie);
  • Het geven van een tweede feedback om ons te laten weten of de cursus je heeft geholpen de kwaliteit van jouw onderwijsvoorziening (MBO) te verbeteren, op basis van de verstrekte vragenlijst (review).
    

De opbouw van de cursus

De online cursus is opgebouwd rond de vier fasen van een kwaliteitsverbeteringscyclus (PDCA-cyclus) en bestaat uit 5 modules:

 1. Invoering
 2. Planning
 3. Implementatie
 4. Controleren
 5. Recensie

De 5 modules bevatten in totaal 28 Actiekaarten, korte blokken van 30 minuten die zijn ontworpen om eenvoudig te worden geïmplementeerd in een MBO-instelling om het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren.

De kwaliteitsmanager kan de actiekaarten in zijn eigen tempo doorlezen. Aan het einde volgt geen formele beoordeling van de verworven competenties: de beste test voor onze Actiekaarten is hun bruikbaarheid in een reële context.

Nog vragen

Neem contact op met de hierboven genoemde persoon.

 

Inqual timeline