Een geldig e-mailadres. Alle e-mails van het systeem worden naar dit adres gestuurd. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt en wordt alleen gebruikt als je een nieuw wachtwoord wilt ontvangen of als je nieuws of meldingen per e-mail wilt ontvangen.
Sommige speciale tekens zijn toegestaan waaronder spatie, punt (.), Koppelteken (-), apostrof ('), onderstrepingsteken (_) en het @ -teken.