Ένα έγκυρο email. Όλα τα emails από το σύστημα θα σταλούν σε αυτήν τη διεύθυνση. Η διεύθυνση email δεν δημοσιοποιείται και θα χρησιμοποιηθεί μόνο εάν επιθυμείτε να λάβετε νέο κωδικό πρόσβασης ή να λάβετε συγκεκριμένες ειδήσεις ή ειδοποιήσεις μέσω email.
Επιτρέπονται αρκετοί ειδικοί χαρακτήρες, όπως διάστημα, τελεία (.), παύλα (-), απόστροφο ('), υπογράμμιση (_) και το σύμβολο @.